Prva arrow Projekti
Projekti
Projekti  TZ Brkini, Kras, Notranjska so prilagojeni finančnim sredstvom, s katerimi razpolaga in jih uspe pridobiti preko javnih razpisov ter pokrovitjev.
 
Projekti:
 • informacijska dejavnost za območje TZ
 • katalog Skrivnostni KRAS in turistične jame Slovenije
 • izdelava DVD filma Skrivnostni KRAS in turistične jame Slovenije
 • sodelovanje pri prireditvah (Furmanski praznik, festival mladih, pustovanje,…) ter na drugih prireditvah društev
 • sodelovanje na sejmu Alpe Adria Turizem in prosti čas na GR Ljubljana
 • sodelovanje na drugih sejmih v sodelovanju s Postojnsko jamo d.d., Kobilarno Lipica in Parkom Škocjanske jame
 • priprava, tisk in distribucija letnega  in mesečnih koledarjev prireditev Brkini, Kras, Notranjska 
 • strokovni posvet o krasoslovju in turistični ponudbi destinacije KRAS, posvečen 100letnici speleologa Franceta Habeta
 • dodelava in sprotna osvežitev izdelanih spletnih strani 
 • strokovna ekskurzija na ogled dobre prakse – Avstrija ali Italija
 • povabiti med članstvo tudi druge družbe – Postojnsko jamo d.d., Park Škocjanske jame, Kobilarno Lipica, občine,…
 • obiski občnih zborov in prireditev društev Brkinov, Krasa, Notranjske
 • regijska koordinacija pri projektu TZS Moja dežela lepa in gostoljubna zaobmočje zveze
 • strokovno administrativna ter računovodska dela zveze
 • promocija, medsebojna strokovna pomoč in izmenjava informacij, izkušenj, svetovanj,…
 • pričakujemo še  dopolnitve članov in morebitne druge  predlagane aktivnosti.