Člani / TD

Turistično društvo Bloke
g. Matej Pakiž
Nova vas 4a, 1385 Nova vas
T: 031/326 158
E: tdbloke@volja.net
tic.bloke@gmail.com

Turistično društvo Notranjska Cerknica
ga. Magdalena Mekina
Sinja Gorica 21, 1380 Cerknica
T: 040/562 648
E: info@notranjska.eu
www.notranjska.eu

ŠKT društvo Erazem Predjamski
Bukovje 3, 6230 Postojna
T: 031/878 809
E: td.erazem.predjamski@gmail.com

Turistično društvo Ilirska Bistrica
ga. Valentina Malečkar
Trg maršala Tita 6, 6250 Ilirska Bistrica
T: 031/585 602
E: ivankotovi.turizem@gmail.com
turisticno.drustvo.il.b@gmail.com

Turistično društvo Loška dolina
g. Aleš Truden
Kozarišče 70, 1386 Stari trg pri Ložu
T: 01/7057 516, 031/288 470
E: atruden@gmail.com

Turistično društvo Pivka
g. Peter Ženko
Kolodvorska c. 5, 6257 Pivka
T: 031/363 745
E: td.pivka@gmail.com
www.pivka.si

KTŠ društvo Prem
ga. Helena Strle
Prem 68, 6255 Prem
T: 040/217 838
E: info@ktsdprem.si
www.ktsdprem.si

Turistično društvo Postojna
g. Srečko Šajn
Jamska c. 9, 6230 Postojna
T: 05/7201 610
E: info@tdpostojna.si
www.tdpostojna.si

Turistično društvo Rodik
ga. Irena Cek Babič
Rodik 6, 6240 Kozina
T: 041/361 785
E: irena.cekbabic@gmail.com
www.rodik.si

Turistično društvo Menišija
g. Marko Beličič
Begunje 25, 1382 Begunje pri Cerknici
T: 031/599 523, 051/427 457
E: menisija@siol.net
menisija@gmail.com

KETŠ društvo Alojz Mihelčič Harije
ga. Zlatka Primc
Harije 68, 6250 Ilirska Bistrica
T: 05/7101 366, 031/641 311
E: prins@siol.net

Turistično društvo Logatec
g. Bogdan Lipovšek
Notranjska c. 4, 1370 Logatec
T: 031/865 965
E: turisticnodrustvologatec@gmail.com
mepz.taborkalc@gmail.com

Turistično društvo Škocjan
g. David Gombač
Škocjan 8, 6215 Divača
T: 041/811 634
E: turisticno.drustvo.skocjan@gmail.com
www.td-skocjan.si

Turistično društvo Štanjel
Štanjel 139, 6222 Štanjel
E: grmekd@gmail.com

Turistično društvo Tisa Nanos
g. Aleš Natlačen
Veliko Ubeljsko 3, 6225 Hruševje
T: 031/878 809
E: ales.natlacen@gmail.com
www.krompirjeva.si

KTŠ društvo LIPA
g. Silvester Sikošek
Vrhpolje 13, 6240 Kozina
T: 041/430 420
E: sikosek1@gmail.com

Društvo podeželskih žena Narin
ga. Dragica Kaluža
Narin 69, 6257 Pivka
T: 041/900 313
E: kaluzadragica@gmail.com

Kulturno društvo Šmihel
ga. Dragica Kaluža
Šmihel 30, 6257 Pivka
T: 041/900 313
E: kaluzadragica@gmail.com

Društvo sodobnega turizma Postojna
g. Tedej Batis
Rožna ul. 27, 6230 Postojna

Turistično društvo Pudgura
g. Vojko Bauman
Studeno 68, 6230 Postojna
T: 031/028 646
E: pudgura@gmail.com
www.pudgura.com

Turistično društvo Brest
g. Stane Švigelj
Brestovica pri Komnu 55, 6223 Komen
T: 040/815 552
E: stane.svigelj@siol.net
www.brestovica.com

Društvo za gostinstvo in turizem Postojna
g. Robert Čebokelj
Tržaška c. 88, 6230 Postojna
T: 041/740 531
E: robert.cebokelj@studioproteus.si

TKŠD Urbanščica
ga. Mirjam Franetič Frankovič
Famlje 3, 6217 Vremski Britof
T: 031/817 676
E: mirjam.franetic@gmail.com
www.urbanscica.si

KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak
g. Martin Novak
Knežak 202a, 6253 Knežak
T: 031/369 132
E: kstd.taborkalc@gmail.com
mepz.taborkalc@gmail.com
www.kstd-taborkalc1869.si

Bloke

Cerknica

Divača

Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

Komen

Loška dolina

Pivka

Postojna

Sežana

Projekte Turistične zveze Brkini Kras Notranjska sofinancira Občina Postojna.

X