Projekti

V letu 2019 bo dejavnost TZ Brkini, Kras, Notranjska prilagojena finančnim sredstvom, s katerimi bo razpolagala in jih uspela pridobiti.

Predlagani program:

 • informacijska dejavnost za območje TZ

 • priprava in izvedba brošure Planinska jama – Planinsko polje, plakat in vizitka

 • sodelovanje pri prireditvah (Furmanski praznik, MGFM, Pustovanje)

 • organizacija predstavitve, sodelovanje na sejmu Alpe Adria 2019, Ljubljana

 • organizacija predstavitve, sodelovanje na sejmu Naturo 2019, Gornja Radgona

 • organizacija predstavitve, sodelovanje na Primorskem sejmu 2019, Koper

 • sodelovanje pri drugih projektih v sodelovanju s Postojnsko jamo d.d., Zavodom Znanje Postojna, Kobilarno Lipica, Parkom Škocjanske jame, TZS, STO…

 • priprava, tisk in distribucija letnega in mesečnih koledarjev prireditev Brkini, Kras, Notranjska, v elektronski in tiskani obliki

 • postavitev novih spletnih strani zveze

 • aktivno sodelovanje na skupščini TZS in nominiranje delegatov zveze

 • povabiti med članstvo še preostale zainteresirane na območju

 • obiski občnih zborov in prireditev društev Brkinov, Krasa, Notranjske

 • regijska koordinacija pri projektu TZS Moja dežela lepa in gostoljubna

 • sodelovanje pri regijskem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava

 • promocija, medsebojna strokovna pomoč in izmenjava informacij, svetovanje,…

 • drugo, obiski in ogledi dobrih praks razvoja turizma

 • strokovno administrativna ter računovodska dela za zvezo.

   

Bloke

Cerknica

Divača

Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

Komen

Loška dolina

Pivka

Postojna

Sežana

Projekte Turistične zveze Brkini Kras Notranjska sofinancira Občina Postojna.

X