Projekti

V letu 2021 bo dejavnost TZ Brkini, Kras, Notranjska prilagojena finančnim sredstvom, ki jih bo uspela pridobiti na javnih razpisih in od pokroviteljev; predvsem pa od pogojev, ki jih bo narekovala pandemija Covida-19.
V letu 2021 bo Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska obeležila 20. obletnico delovanja.

Predlagani program:

 • priprave, razgovori ter aktivnosti za pripojitev obalnih društev k TZ BKN

 • priprava, zbiranje gradiva,grafična postavitev in tisk kataloga ob 20. letnici TZ BKN

 • prireditev in obeležitev 20. obletnice TZ BKN

 • ažuriranje in dopolnjevanje članstva društev na portalu TZS

 • aktivnosti za pridobitev statusa javnega interesa TZ BKN

 • sodelovanje pri prireditvah (Furmanski praznik, MGFM, v kolikor bodo pogoji)

 • organizacija predstavitve, sodelovanje na sejmu Alpe Adria 2021, Ljubljana

 • organizacija predstavitve, sodelovanje na sejmu Naturo 2021, Gornja Radgona

 • organizacija predstavitve, sodelovanje na Primorskem sejmu 2021, Koper

 • sodelovanje na projektu TZS – Pobarvajmo ograjo v Lipici in srečanje društev

 • informacijska dejavnost za območje TZ

 • sodelovanje pri drugih projektih v sodelovanju s Postojnsko jamo d.d., Zavodom Znanje Postojna, Kobilarno Lipica, Parkom Škocjanske jame, TZS, RDO,STO…

 • priprava, tisk in distribucija letnega in mesečnih koledarjev prireditev Brkini, Kras, Notranjska, v elektronski in tiskani obliki (v kolikor bodo pogoji)

 • ažuriranje in dopolnjevanje spletnih strani zveze

 • aktivno sodelovanje na skupščini TZS in nominiranje delegatov zveze

 • animiranje in povabilo med članstvo še preostale zainteresirane na območju

 • obiski občnih zborov in prireditev društev Brkinov, Krasa, Notranjske

 • regijska koordinacija pri projektu TZS Moja dežela lepa in gostoljubna

 • sodelovanje pri regijskem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava

 • promocija, medsebojna strokovna pomoč in izmenjava informacij, svetovanje,…

 • sodelovanje na DST 2021; izobraževanje članov na delavnicah itd.

 • drugo, obiski in ogledi dobrih praks razvoja turizma

 • strokovno administrativna ter računovodska dela za zvezo.

Bloke

Cerknica

Divača

Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

Komen

Loška dolina

Pivka

Postojna

Sežana

Projekte Turistične zveze Brkini Kras Notranjska sofinancira Občina Postojna.

X