Predstavitev

Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska združuje štiriindvajset turističnih in drugih društev na območju Brkinov, Krasa, Notranjske s ciljem pospeševanja razvoja turizma in bogatitve turistične ponudbe območja, medsebojnega sodelovanja ter ustvarjanja enakopravnejših partnerskih pogojev delovanja društev. Zveza je bila ustanovljena leta 2001 v Postojni na pobudo Turističnega društva Postojna ter predsednika Srečka Šajna ter podporo županov vseh enajstih občin s prvotnim nazivom Kraško notranjska turistična zveza, ki se je na pobudo Turističnega društvo Rodik leta 2007 preimenovala v Turistično zvezo Brkini, Kras, Notranjska.

Združuje društva:

 • Društvo podeželskih žena Narin,
 • Društvo za gostinstvo in turizem, Postojna,
 • Društvo sodobnega turizma, Postojna,
 • Kulturno turistično društvo Prem,
 • Kulturno društvo Šmihel,
 • Kulturno etnološko turistično športno društvo Alojz Mihelčič, Harije,
 • Kulturno turistično športno društvo Lipa, Vrhpolje,
 • Turistično društvo Bloke, Nova vas,
 • Športno kulturno turistično društvo Erazem Predjamski, Predjama,
 • Turistično društvo Ilirska Bistrica,
 • Turistično društvo Loška dolina, Stari trg pri Ložu,
 • Turistično društvo Menišija, Begunje pri Cerknici,
 • Turistično društvo Notranjska, Cerknica,
 • Turistično društvo Pivka,
 • Turistično društvo Postojna,
 • Turistično društvo Pudgura,
 • Turistično društvo Rodik,
 • Turistično društvo Škocjan,
 • Turistično društvo Štanjel,
 • Turistično športno kulturno društvo Tisa Nanos, Veliko Ubeljsko,
 • Turistično društvo Brest, Brestovica pri Komnu,
 • Turistično kulturno športno društvo Urbanščica, Famlje
 • Turistično društvo Logatec
 • Kulturno športno turistično društvo Tabor Kalc 1896 Knežak

ki delujejo v dobrobit turizma v najširšem pomenu besede in na območju Brkinov, Krasa, Notranjske.

Srečko Šajn, predsednik

Bloke

Cerknica

Divača

Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

Komen

Loška dolina

Pivka

Postojna

Sežana

Projekte Turistične zveze Brkini Kras Notranjska sofinancira Občina Postojna.

X