Na Dnevih slovenskega turizma 2021 13. in 14. oktobra v hotelu Jama v Postojni ter ob 30. obletnici projekta TZS Moja dežela lepa in gostoljubna so bila podeljena tudi številna priznanja v zahvalo za delovanje na področju turizma.

Posebno priznanje na predlog Turističnega društva Postojna in Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska na področju prostovoljstva za delo z mladimi pri Turističnemu krožku, izbirnemu predmetu – turizem, projektu Turizmu pomaga lastna glava ter drugih projektih sta prejeli Darja Debevec, OŠ Miroslava Vilharja in Mirela Bubnič, OŠ Antona Globočnika. Priznanji sta bili namenjeni za večletno uspešno sodelovanje z društvom in zvezo ter drugimi turističnimi deležniki.

Čestitamo obema nagrajenkama in osnovnima šolama ter prilagamo obrazložitev:

Mirela Bubnič
Živimo na območju edinstvenega kraškega sveta prepoznavnega širom po svetu po naši krasotici Postojnski jami. Za to prepoznavnost so v veliki meri zaslužni vsi deležniki v turizmu že več stoletij.

Pomembno je, da pri otrocih in mladostnikih že zelo zgodaj prebudimo ljubezen do domačega kraja, da so ponosni na svoj kraj. To v velik meri pedagogi privzgojimo in jih naučimo v okviru obveznega programa, pa tudi pri interesnih dejavnostih in prostovoljstvu. Na šoli že veliko let deluje turistični krožek, kjer se med drugim tudi pripravljamo na tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava. Tako smo raziskovali, spoznavali skrite kotičke našega kraja, načrtovali različne dogodke, učne poti, se udeleževali različnih turističnih prireditev doma in tudi v tujini. Za svoje celostno delo – turistično projektno nalogo, predstavitev na turistični tržnici, odrske predstave – smo osvojili veliko srebrnih in zlatih priznanj.

V vseh teh letih smo se trudili, da smo bili prepoznavni v domačem okolju. Uspešno sodelujemo s Turističnim društvom Postojna in drugimi turističnimi deležniki, saj so nam v veliko pomoč.

Darja Debevec
V preteklem času sem več let vodila turistični krožek na Osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojna, v okviru katerega smo z učenci vsako leto sodelovali v projektu Turizmu pomaga lastna glava, z raziskovalno nalogo, razstavo in dramsko igrico. Večkrat smo tudi na naši šoli, skupaj s sodelavci in Turističnim društvom Postojna, organizirali regijsko srečanje turističnih krožkov. Poleg tega sem več let poučevala izbirni predmet turizem, za učence tretjega triletja. V okviru obojega sem, skupaj z učenci, pogosto sodelovala s Turističnim društvom Postojna, saj so bile naše raziskovalne teme vezane na domači kraj, torej Postojno ali bližnjo okolico. Z učenci smo vsakoletno obiskali sedež Turističnega društva, kjer so nam prijazno predstavili njihovo dejavnost, vsakoletne akcije in prireditve.

Naj omenim, da je bila ideja drsališča v Postojni prvič predstavljena prav v raziskovalni nalogi našega turističnega krožka, z naslovom Razgibajmo Postojnsko burjo, ko smo iskali ideje, kako naš domači kraj razgibati tudi v zimskem času. Enako velja tudi za idejo, da bi v novoletnem času izbirali najlepše okrašeno hišo, izložbo… To so ideje, ki so privrele iz otrok in so danes uresničene.

Naročite se na e-novice

Bodite obveščeni o prihajajočih prireditvah, sezonski ponudbi, možnostih za izlete in popotovanja,... Vnesite košček domačega kraja v svoj e-poštni predal.

Projekte Turističnega društva Postojna sofinancira Občina Postojna.

X