Prva arrow O zvezi
O zvezi
 Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska združuje štiriindvajset turističnih društev na območju Brkinov, Krasa, Notranjske s ciljem pospeševanja razvoja turizma in bogatitve turistične ponudbe območja, medsebojnega sodelovanja ter ustvarjanja enakopravnejših partnerskih pogojev delovanja društev.  Zveza je bila ustanovljena leta 2001 v Postojni na pobudo Turističnega društva Postojna ter predsednika Srečka Šajna.
 
 

 
Združuje društva:
•    Društvo podeželskih žena Narin,
•    Društvo za gostinstvo in turizem, Postojna,
•    Društvo sodobnega turizma, Postojna,
•    Društvo PIŠKOTEK, Knežak,
•    Kulturno turistično društvo Prem,
•    Kulturno društvo Šmihel,
•    Kulturno etnološko turistično športno društvo Alojz Mihelčič, Harije,
•    Kulturno turistično športno društvo Lipa Vrhpolje,
•    Turistično društvo Bloke, Nova vas,
•    Turistično društvo Erazem Predjamski, Predjama,
•    Turistično društvo Ilirska Bistrica,
•    Turistično društvo Loška dolina, Stari trg pri Ložu,  
•    Turistično društvo Menišija, Begunje pri Cerknici,
•    Turistično društvo Notranjska, Cerknica,
•    Turistično društvo Pivka,
•    Turistično društvo Postojna,
•    Turistično društvo Pudgura,
•    Turistično društvo Rodik,
•    Turistično društvo Škocjan,
•    Turistično društvo Štanjel,
•    Turistično športno kulturno društvo Tisa Nanos, Veliko Ubeljsko,
•    Turistično društvo Brest,
-    Turistično društvo Logatec
-    Turistično kulturno športno društvo Urbanščica
 
 
 
 

Društva delujejo v dobrobit turizma v najširšem pomenu besede in na območju Brkinov, Krasa, Notranjske.
 
Srečko Šajn, predsednik